textlogo facebook_link


horizontal_line
slash_darkWord donateur!

ensemble_weekend

Het Internationaal Gitaarfestival Zwolle
Sinds 1969 organiseert Stichting Gitaarweken het Internationaal Gitaarfestival Zwolle. Talloze gitaristen die nu tot de top behoren waren (zeer) vroeg in hun carrière te beluisteren in het festival als jong uitvoerend musicus of als deelnemer aan de masterclasses. De doelgroepen waarop de activiteiten zich  richten zijn breed en omvatten zowel het publiek, de amateurmusicus als de professionele beoefenaar. Het festival wil hen bij elkaar brengen en op elkaar laten inwerken. In een tijd waarin cultuur het moeilijk lijkt te hebben willen we niet een stap terug doen, integendeel, we willen ons verder ontwikkelen. U kunt ons daarbij helpen!

Donateurschap
Met donateurschap ondersteunt u de activiteiten van Stichting Gitaarweken Zwolle. Kernwoorden van die activiteiten zijn: artistieke kwaliteit, verbinding en ontwikkeling van talent op alle niveaus. Wij vinden het belangrijk dat amateurs en jonge professionele musici mogelijkheden krijgen zich verder te ontwikkelen en samen met de professionele top één ononderbroken lijn vormen van beginner tot aan het hoogste niveau.
Opties voor donateurschap

1. Vriend van het Internationaal Gitaarfestival Zwolle wordt u voor €47,50 per jaar. U heeft gratis toegang tot het jaarlijkse speciale donateursconcert (maximaal 2 personen) en ontvangt het uitgebreide nieuws-magazine.

2. Vriend+ van het Internationaal Gitaarfestival Zwolle wordt u vanaf €95 per jaar. U ontvangt hetzelfde als "vriend", maar bovendien 25% korting (maximaal twee personen) voor alle concerten tijdens het festival.

3. Begunstiger van het Internationaal Gitaarfestival Zwolle zijn degenen die grotere bedragen schenken aan het festival (vanaf € 237,50 per jaar). Begunstigers hebben de voordelen van "vriend", maar bovendien heeft de begunstiger 50% korting op alle concerten (maximaal 2 personen) tijdens het festival.

Extra: Voor alle vormen van donateurschap geldt: wie minimaal €950,- heeft gedoneerd aan Stichting Gitaarweken Zwolle, ongeacht de termijn, heeft recht op een gratis huisconcert bij de schenker thuis! Het concert wordt beschikbaar gesteld uit een door de stichting samengestelde lijst.

Extra: Alle donateurs krijgen inspraak in tenminste één onderdeel (concert) van het festival in de vorm van een stemming over een aantal door de organisatie aangedragen voorstellen!

Ik word donateur
horizontal_line
© Stichting Gitaarweken Zwolle