textlogo facebook_link
Ik word donateur!

horlinePersoonlijke gegevens
Naam en voorletters*

Adres*

Postcode & woonplaats*

Email*

Telefoon

Geboortedatum*

Bank- of gironummer*


Datum*


Donateurschap

 


Ik geef mij tot wederopzegging op als:Ik wil graag dat mjn bijdrage wordt besteed aan:Wijze van betalen
*
*indien u Stichting Gitaarweken Zwolle machtigt,
wordt het bedrag jaarlijks rond februari van uw
rekening geschreven.
        


horline

Na ontvangst van uw aanmelding als donateur ontvangt u een schriftelijke bevestiging,
met daarin de details over uw donateurschap.
Dank voor uw steun!!